Boligsameier og borettslag

Vi innehar spesialkompetanse innen forretningsførsel for boligsameier og borettslag.

I den løpende forretningsførselen sørger vi for månedlig utfakturering av felleskostnader (gjerne i form av avtalegiro), oppfølging av disse med hensyn på purringer, og bokføring av alle bilag.

Vi bistår gjennom hele prosessen med å få arrangert sameiermøter og generalforsamlinger, både med forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Vi utarbeider forslag til årsberetning for styret, årsregnskap og forslag til budsjett. Vi kan yte generell rådgivning for styrene, utarbeide forslag til vedtekter og husordensregler, arkivere viktig korrespondanse og andre viktige dokumenter.

Vi tar gjerne oppgaven med stiftelse av sameier/borettslag; fra innkalling til stiftelsesmøte, gjennomføring av dette, til registrering av sameiet i Brønnøysund.