Bilde

Adresse / Killingmobakken 46, 1930 Aurskog Aurskog-Høland Telefon / 928 43 952 | 459 55 590 Epost / : post@grunderlycke.no Webside / : www.grunderlycke.no

Om oss

GründerLycke skal samle kvinnelige næringsdrivende til et motiverende nettverk med hovedoppgave å støtte hverandre ved oppstart og drift av egen næring.

Ønsker du suksess?
Nettverket vårt…

S tøtter
U tvikler
K latrer
S kaper
E ngasjerer
S tyrker
S prudler

Kart