Vi holder til i Løken sentrum.
Kontorer, butikk og verksted er samlet v/ ESSO stasjonen.

Adresse / PB 83, 1961 Løken Aurskog Høland Telefon / 638 56 595 Epost / : aurskog.holand@bygdeservice.no Webside / : aurskog-holand.bygdeservice.no/

Om oss

Aurskog Høland Bygdeservice

Om oss
Aurskog Høland Bygdeservice er et samvirkeforetak som består av gårdbrukere og andre selvstendig næringsdrivende.

Siden starten i 1997 har Aurskog Høland Bygdeservice utviklet seg til en bedrift som utfører mange oppgaver for offentlige og private bedrifter samt private kunder.

Vikartjeneste for bedrifter i hektiske perioder er et område som vokser hvert år. Vi har dyktige og stabile arbeidsfolk og er fleksible, dette er noe av årsaken til den gode veksten vi har hatt.

Trefelling av vanskeligstilte trær og skogrydding har etter hvert blitt vår spesialitet. Vi har de siste 4 årene ryddet kraftlinjer for strømleverandørene i området. Vi har også utført rydding av skog og kratt langs veier.

Vi utfører trafikkdirigering og lager arbeidsvarsling/gravetillatelse søknader for arbeid på eller langs veg

Vi utfører også kurs innen arbeidsvarsling

Vi sysselsetter i dag ca. 90 personer i et stort spekter av arbeidsoppgaver.

Skulle dere ha behov for folk i travle perioder eller ved sykdom er det bare å ta kontakt med oss.

Kart